คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ University of Santo Thomas และ Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 Money Expo 2023 Bangkok : Health & Wellness Expo ครั้งที่ 2
May 15, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งสัมฤทธิ์ผลตาม CLOs/PLOs ประจำปี 2566
May 25, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานที่ University of Santo Thomas และ Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2566 นายกรฤทธิ์ อนันต์ศิลป์ นักเทคนิคการแพทย์ และนางสาววรัญญา โพธิ์รักษา นักวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงาน ณ University of Santo Thomas และ Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา ได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกจากสถาบันต่างประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาให้มีสมรรถนะและศักยภาพในระดับสากล ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ University of Santo Thomas จำนวน 6 คน และ Far Eastern University จำนวน 5 คน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.722782726313722

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol