คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Far Eastern University (FEU) Philippines
มีนาคม 21, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase I) – Virtual training
มีนาคม 27, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และให้บริการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ในงานกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพดีวิถีใหม่ ภายใต้นิทรรศการ Healthy University Day ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คนมหิดล Fit & Firm” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.686594686599193&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol