คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Far Eastern University (FEU) Philippines

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25
มีนาคม 20, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”
มีนาคม 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Far Eastern University (FEU) Philippines

วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Far Eastern University (FEU) Philippines นำโดย Dr.Rowena Reyes, Dean of Institute of Arts and Sciences ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.686537576604904

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol