ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
กรกฎาคม 20, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566
กรกฎาคม 24, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ จำนวน 14 คน โดยมีคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชาฯ และ Mr. Esnu Halim Healthcare Business Manager, FUJIFILM Medical System AI Strategic Management Digital Marketing ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755852486340079&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol