คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Digital Imaging and PACS 2566 จาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำปี 2566
มิถุนายน 16, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of Health Technology and Sciences Wiyata Husada Samarinda (WHS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มิถุนายน 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Digital Imaging and PACS 2566 จาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรจาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 23 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยมีคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชาฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์, รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา และอาจารย์พสิษฐ์ ปีติศิวะเวทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.736731171585544

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol