กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

สิงหาคม 18, 2022

เปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022)

กันยายน 5, 2022

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี

กันยายน 26, 2022

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565

พฤศจิกายน 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565