คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล เพื่อสังคมสุขภาพดี” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา
กรกฎาคม 10, 2023
บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “3D Printing for the Future เทคโนโลยี 3 มิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร?”
กรกฎาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดยดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ณ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.750719116853416

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol