บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “3D Printing for the Future เทคโนโลยี 3 มิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร?”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรกฎาคม 10, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว
กรกฎาคม 17, 2023

บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “3D Printing for the Future เทคโนโลยี 3 มิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร?”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “3D Printing for the Future เทคโนโลยี 3 มิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร ?” จัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (317) ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.751850993406895

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol