คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hospital Canselor Tuanku Muhriz และ ViaMed (FMAL Dealer) ประเทศมาเลเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Sport Club 2024 แข่งขันกีฬาปาเป้า
พฤษภาคม 9, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ College of Medicine, Chang Gung ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
พฤษภาคม 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hospital Canselor Tuanku Muhriz และ ViaMed (FMAL Dealer) ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hospital Canselor Tuanku Muhriz และ ViaMed (FMAL Dealer) ประเทศมาเลเซีย นำโดย Dr. Zairul Azwan Mod Azman: Head of Delegation Deputy Director (Medical Services), Dr. Nik Farhan Nik Fuad: IT PACS Team Head, Mr. Norman Nordin: Manager Radiology Department, Ms. Kamariah Nasir: HOD – Information Technology Department (IT), Ms. Haireen Hazrin Hamzah: Deputy HOD – Services & Infrastructure (IT), Mr. Abdul Rahman Bullah: Deputy HOD – Applications (IT), Mr. Azmi Hashim: Director – Medical Informatics and Mr. Affendy Hashim: Director – Operations ในโอกาสร่วมเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม MU-FAHLA ณ MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol