คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ College of Medicine, Chang Gung ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hospital Canselor Tuanku Muhriz และ ViaMed (FMAL Dealer) ประเทศมาเลเซีย
พฤษภาคม 13, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ National Yang Ming Chiao Tung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
พฤษภาคม 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ College of Medicine, Chang Gung ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร ณ Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Department of Biomedical Science, College of Medicine, Chang Gung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมทั้งเยี่ยมชม Chang Gung Memorial Hospital ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน ร่วมเดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 7 – 22 พฤษภาคม 2567


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol