คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร
พฤษภาคม 8, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hospital Canselor Tuanku Muhriz และ ViaMed (FMAL Dealer) ประเทศมาเลเซีย
พฤษภาคม 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Sport Club 2024 แข่งขันกีฬาปาเป้า

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชมรมกีฬาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (MUMT Sport Club 2024) การแข่งขัน “กีฬาปาเป้า” ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันปาเป้าประเภทคู่ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายร่วมกัน เสริมสร้างการมีสุขภาพดี ส่งเสริมและเชื่อมความสามัคคีเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อจัดสวัสดิการด้านชมรมกีฬา ให้บุคลากรได้ดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายที่ดี เป็นต้นแบบที่ดีของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมไปถึงเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร ในการนี้คณะกรรมการกลางกีฬาปาเป้า ม.มหิดล ได้ร่วมสาธิต อธิบายกฎกติกา และให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฯ พร้อมร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน และความสนุกสนาน ในการนี้อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol