คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Fapon Biotech International Limited, Hong Kong
สิงหาคม 23, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ประจำปี 2566 (University Council Visit)
สิงหาคม 23, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม Biochemistry and Immunological diagnosis with special focus on analytical internal quality control for quantitative tests in clinical laboratory การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการทดสอบที่สำคัญทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รวมถึงการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้จัดอบรมเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือในอนาคต

ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 และ 11 – 15 กันยายน 2566 โดยเป็นการจัดอบรมแบบบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบรรยาย 211 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.773324534592874

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol