คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ” พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม Application CANDEE Season 2
มิถุนายน 9, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มิถุนายน 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 66 ปี และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.732317125360282

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol