คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ ใน 4 มิติ” พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม Application CANDEE Season 2
June 9, 2023
Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Mahidol University organized the training program in Digital Imaging and PACS 2023 to the participants from Health Polytechnic of Semarang, Indonesia
June 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งร่วมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 66 ปี และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.732317125360282

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol