คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมน้อมรำลึกในการครบรอบเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3”

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562
ตุลาคม 11, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตุลาคม 16, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมน้อมรำลึกในการครบรอบเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรได้ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้งาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็นปีที่ 3 โดยมีศาสตร์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อาทิ การบรรยายปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแสดงดนตรีในสวน รวมไปถึงการจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช