คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
ตุลาคม 11, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมน้อมรำลึกในการครบรอบเสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 3”
ตุลาคม 15, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 59 รูป พร้อมด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา