คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566
กรกฎาคม 18, 2023
บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดยคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน TRIUP FAIR 2023
กรกฎาคม 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเข้าประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำโดยนายมาลุต ชาบำเหน็จ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?set=a.754729656452362&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol