คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564

53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2, 2022
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)
มีนาคม 9, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award : TQA 2021) จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะฯ สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินเข้ารับรางวัล ” การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ” ประจำปี 2564 ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้มีมีองค์กรที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 14 องค์กร

รับชมงานแถลงข่าวย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=688591982317782
รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5468078499873257