คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการการศึกษาดูงานและอบรมทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO15189:2022 และ ISO15190:2020 ให้แก่บุคลากรจาก Ni Ni Diagnostics and Healthcare Centre สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
ธันวาคม 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับบริษัท DEUX HELIX, Ltd ประเทศมาเลเซีย และบริษัท VisGene, Ltd ประเทศญี่ปุ่น
ธันวาคม 15, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการการศึกษาดูงานและอบรมทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO15189:2022 และ ISO15190:2020 ให้แก่บุคลากรจาก Ni Ni Diagnostics and Healthcare Centre สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานและอบรมทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO15189:2022 และ ISO15190:2020 ให้แก่บุคลากรจากห้องปฏิบัติการ Ni Ni Diagnostics and Healthcare Centre เมือง Yangon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO15189:2022 และ ISO15190:2020 รวมถึงการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้านการควบคุมคุณภาพการทดสอบจุลชีววิทยา รวมถึงการสร้างความร่วมมือที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมพัฒนามาตราฐานห้องปฏิบัติการ และสามารถขอรับการรับรองมาตราฐานห้องปฏิบัติการระดับสากลต่อไป

โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2566 โดยเป็นการจัดอบรมแบบบรรยายร่วมกับการอภิปราย ณ ห้องบรรยาย 817 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลนนทเวช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.835193581739302

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol