คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับบริษัท DEUX HELIX, Ltd ประเทศมาเลเซีย และบริษัท VisGene, Ltd ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการการศึกษาดูงานและอบรมทางจุลชีววิทยา ตามมาตรฐาน ISO15189:2022 และ ISO15190:2020 ให้แก่บุคลากรจาก Ni Ni Diagnostics and Healthcare Centre สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ธันวาคม 12, 2023
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต แก่คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
ธันวาคม 15, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับบริษัท DEUX HELIX, Ltd ประเทศมาเลเซีย และบริษัท VisGene, Ltd ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Vincent Leong Ching Shian (Vice President Global Markets) จาก บริษัท DEUX HELIX, Ltd ประเทศมาเลเซีย และ Dr. Kunihiro KAIHATSU (CEO) บริษัท VisGene, Ltd ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือด้านการวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ MIDAS Center ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.836243641634296

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol