คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19
เมษายน 20, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก บุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พฤษภาคม 7, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร พร้อมด้วยนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะตรวจติดตามระดับจังหวัด สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี สภ.นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก โรงพยาบาลห้วยพลู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแฝก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) แก่ประชาชนในตำบลดอนแฝก และระแวกใกล้เคียง จำนวน 300 คน ณ อบต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4454107524603698
ขอขอบคุณภาพจาก : facebook page สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม, ที่ว่าการอำเภอ นครชัยศรี