คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก บุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เมษายน 28, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พฤษภาคม 9, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก บุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ นำทีมนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนางสาวสราญภัทร อนุมติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นพ.ปริญญา ชมวงษ์ รอง ผอ. สปสช. กทม. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) แก่บุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 98 คน อาคาร APCD บ้านราชวิถี มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่บุคลากรกรมส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือและคัดกรองประชาชนคนพิการในชุมชนทั้ง 50 เขตใน กทม. สปสช. เขต 13 กทม. เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ และการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ โดยการตรวจคัดกรองดังกล่าวเป็นการสนับสนุนจาก สปสช. กทม. ที่ให้ความสำคัญกับการคัดกรอง และการใส่ใจดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทยภายใต้วิกฤตสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4480924088588708
ขอขอบคุณภาพจาก : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปสช. กทม.)