คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก บุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พฤษภาคม 7, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ครั้งที่ 2
พฤษภาคม 11, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน นำโดยนายประมวล โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรค ทีมปกครอง และ อสม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง คัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) แก่กลุ่มพนักงานโรงงาน จำนวน 333 คน ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4486045238076593
ขอขอบคุณภาพจาก : ทีมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน