คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พฤษภาคม 9, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะ
พฤษภาคม 16, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ครั้งที่ 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจราย์ ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ และบุคลากร รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคุณวรนันท์ ทวีแสงพานิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) ประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 พร้อมด้วยกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 โดยมีบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) และบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC construction solution) ร่วมพัฒนา ซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนได้มอบห้องตรวจปลอดเชื้อ เป็นครั้งที่ 2 โดยก่อนหน้านี้คณะฯ ได้รับมอบไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์ และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y3EQXSiCmILuXA7iQegmDr-8GS8-d9sF