คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะ

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ครั้งที่ 2
พฤษภาคม 11, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ตลาดยิ่งเจริญ
พฤษภาคม 16, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประสานงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ร่วมให้การสนับสนุนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง และกรมควบคุมโรค ในการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวพบเป็นพื้นที่การระบาดในลักษณะคลัสเตอร์กลุ่มใหญ่ และเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้การระบาดไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้การตรวจคัดกรองแก่ประชาชนในพื้นที่ และแรงงานต่างถิ่น จำนวนประมาณ 400 ราย ซึ่งการบูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะสหสถาบันในครั้งนี้ นับเป็นพลังร่วมที่สำคัญในการฟันฝ่าวิกฤติโควิด-19 ของประเทศไทยในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4505354322812351