คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ภายใต้ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2017
เมษายน 9, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เมษายน 28, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2564 ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์, รองศาสตราจราย์ ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร นำห้องปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งด้วยวิธีการ swab เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้คณะฯ ดำเนินการร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ในการตรวจคัดกรองให้กับพนักงานของบริษัทฯ และธุรกิจในเครือ SCG ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 3,000 ราย โดยเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของมาตรการในการตรวจคัดกรอง (regular screening) ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อค้นหา และแยกผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ในกลุ่มพนักงานของบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ รวมไปถึงคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ เคมีภัณฑ์ และการก่อสร้างที่สำคัญของประเทศ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4430770436937407