คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “จากหิ้งสู่ห้าง จะเริ่มสร้างได้อย่างไร”
กุมภาพันธ์ 1, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567
กุมภาพันธ์ 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม (Grand Opening) MUMT Sport Club 2024

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดกิจกรรมชมรมกีฬาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2567 (MUMT Sport Club) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษาได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายร่วมกัน เสริมสร้างการมีสุขภาพดี ส่งเสริมและเชื่อมความสามัคคีเป็นหมู่คณะทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งเพื่อจัดสวัสดิการด้านชมรมกีฬา ให้ให้บุคลากรได้ดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายที่ดี เป็นต้นแบบที่ดีของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมไปถึงเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่างทีมบุคลากร และนักศึกษา การแข่งวิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสัน และความสนุกสนาน ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในกิจกรรมต่าง ๆ ณ สนามหญ้า ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.865051702086823

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol