คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม (Grand Opening) MUMT Sport Club 2024
กุมภาพันธ์ 1, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย
กุมภาพันธ์ 16, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567 “มหิดลเกมส์ 2567” (Mahidol Games 2024 : Fun with Thai Style) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬา และนันทนาการแก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีการประกวดพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันวิ่งจูงกันรัน พร้อมทั้งมอบรางวัล Sportsman Award รางวัล Talented Sportsman Award และรางวัลผู้ชนะการออกแบบเหรียญรางวัล Mahidol Games 2024


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.873398384585488

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol