คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินการและเยี่ยมชมโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ Capacity Building for sustainable future in developing region ณ East Oku Hospital ประเทศอินโดนีเซีย
ธันวาคม 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับเชิญจาก Institut Kesehetan Rajawali เข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
ธันวาคม 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อมรานนท์ ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าหารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขับเคลื่อนการทำความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณธรรม เพื่อตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณธรรม และสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ ต่อไปในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.829170225674971

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol