Unity Supporting Activities

January 31, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมโยคะเพื่อแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

February 17, 2020

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563

February 24, 2020

หุ่นเฟิร์มทั่วร่างไม่ต้องง้ออุปกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ MUMT Happy Organization ในหัวข้อ “หุ่นเฟิร์มทั่วร่างไม่ต้องง้ออุปกรณ์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล […]
August 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ “First Meet MUMT” ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์