หุ่นเฟิร์มทั่วร่างไม่ต้องง้ออุปกรณ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR Talk)
February 24, 2020
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563
February 27, 2020

หุ่นเฟิร์มทั่วร่างไม่ต้องง้ออุปกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการ MUMT Happy Organization ในหัวข้อ “หุ่นเฟิร์มทั่วร่างไม่ต้องง้ออุปกรณ์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องทั้งส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ Cardio การเบิร์นไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบง่าย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกกำลังกายได้ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก สัดส่วนของการออกกำลังกายที่เหมาะกับร่วมกับการรับประทานอาหาร เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพกายที่ดี และแข็งแรง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1AoxrZc38tUtiyR8ZsgAR0Nj2NeVuESoO