Cultural Supporting Activities

September 10, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

September 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

October 8, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563

October 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุทธิจิตตาราม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร