Cultural Supporting Activities

December 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

February 16, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย

April 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “วันปีใหม่ไทย” ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค, รองศาสตราจารย์ พญ.พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ […]
May 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรม MTC Road show :เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ และทำ Exit Interview เพื่อวิเคราะห์ […]