คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2567
February 15, 2024
Certificate Presentation Ceremony for 334th AUN Quality Assessment of Doctor of Philosophy Program in Medical Technology (International Program)
February 16, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.873470577911602

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol