คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.)

คณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์
มกราคม 29, 2022
53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.)

วันที่ 31 มกราคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง และอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านบริการสุขภาพร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.) บริษัทผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งได้นำแนวคิดเชิงการแพทย์มาผสมผสานร่วมกับการออกแบบการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ (Medical Concepts) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้เชี่ยวชาญให้การต้อนรับ ณ บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด.

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5372738686073906