คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit : 2)

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ทราบผลภายใน 30 นาที
กรกฎาคม 16, 2021
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
กรกฎาคม 28, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit : 2)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมส่วนงานและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit : 2) เพื่อรับฟังผลสำเร็จ เป้าหมาย แผนดำเนินการ ตลอดจนอุปสรรค เพื่อวางนโยบายที่ชัดเจน เพื่อบูรณาการทั้งภายในและภายนอก นำมหาวิทยาลัย และส่วนงานไปสู่ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” ในการนี้คณบดีฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปทิศทาง และเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนพันธกิจคณะฯ ในอนาคตข้างหน้า ผ่านการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1xcnEaNJkGvDp5byqzdlPYctBx312uZPt