คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ทราบผลภายใน 30 นาที

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 64 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
มิถุนายน 29, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (University Council Visit : 2)
กรกฎาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ทราบผลภายใน 30 นาที

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และบุคลากร ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (ACTIVE CASE FINDING) ณ ลานจอดรถศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจโดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ซึ่งเป็นชุดตรวจที่สามารถทราบผลตรวจได้ภายใน 30 นาที โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เล็งเห็นถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชาชนมีความต้องการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้น แต่จุดตรวจกลับมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อจะใช้วิธีรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หากพบอาการเริ่มรุนแรงจะส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ที่ต้องการกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา สปสช.จะประสานจังหวัดและจัดรถ โดยเบิกค่าพาหนะจาก สปสช. ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อ ณ จุดบริการที่กล่าวมาในข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองคิวตรวจได้ที่ https://bit.ly/3hArLhu หรือแอดไลน์สอบถามข้อมูลได้ที่ https://lin.ee/jTEMRnF

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1LQ5jkW09KUu42xk-WZJA_X5jWMRsXXb5