คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับมอบใบประกาศสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ปีที่ 5 ติดต่อกัน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริษัท กิบไทย จำกัด (Gibthai) บริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
มกราคม 17, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดให้แก่คณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program)
มกราคม 22, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับมอบใบประกาศสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ปีที่ 5 ติดต่อกัน

วันที่ 19 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยได้รับการตรวจประเมินจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย อินทพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.857243702867623

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol