คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดให้แก่คณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับมอบใบประกาศสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ปีที่ 5 ติดต่อกัน
มกราคม 19, 2024
MUMT Football Champion Cup 2024 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน” คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
มกราคม 22, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดให้แก่คณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program)

วันที่ 19 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณาจารย์ ร่วมพิธีปิดการศึกษาดูงาน Study tour คณาจารย์ และนักศึกษาจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program) ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม ที่ผ่านมา ในการนี้นักศึกษาได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาดูงาน พร้อมเล่าเรื่องความประทับใจและกล่าวแสดงความขอบคุณต่อ คณาจารย์ บุคลากร จากคณะฯ ที่ร่วมให้ข้อมูล พร้อมทั้งดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการศึกษาดูงาน ณ ห้อง 317 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.858939112698082

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol