คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริษัท กิบไทย จำกัด (Gibthai) บริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025
มกราคม 17, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับมอบใบประกาศสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ปีที่ 5 ติดต่อกัน
มกราคม 19, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริษัท กิบไทย จำกัด (Gibthai) บริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปีใหม่ พร้อมรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 แด่คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ บริษัท กิบไทย จำกัด (ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15) พร้อมด้วย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ และคุณศิริพร อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คีนส์ จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.856083086317018

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol