คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Analytical Sciences, Claude Bernard University Lyon 1

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน
พฤษภาคม 1, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน SUBCON THAILAND 2023
พฤษภาคม 12, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Analytical Sciences, Claude Bernard University Lyon 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Abdelhamid Errachid พร้อมด้วย Associate Professor Dr. Nadia Zine คณาจารย์จาก Institute of Analytical Sciences, Claude Bernard University Lyon 1 ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือด้านความร่วมมือ พร้อมเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.709721090953219

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol