MUMT Football Champion Cup 2023 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน”
มกราคม 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 4
มกราคม 31, 2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ MUMT Smartest Idol challenge 2022 โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ดูแลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของผู้อื่น ผ่านการตรวจ Body composition วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย โดยทำกิจกรรมส่งเสริมการดูเเลสุขภาพ อาทิเช่น เดินหรือวิ่งสะสมระยะในเเต่ละวัน เพื่อนำมาลุ้นรับรางวัลเเต่ละประเภท ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลประเภทบุคคล และรางวัลประเภทชั้นปี โดยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลได้แก่นายศิชานนท์ เลิศลอยกุลชัย นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และรางวัลชนะเลิศประเภทชั้นปีได้แก่สาขารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 1

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.650895116835817

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol