คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Singapore Health Technologies Consortium (HealthTEC.SG)
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน Medical Fair Thailand 2023
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

วันที่ 5 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี, อาจารย์ ดร.ปวเรศ อ่อนทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และชีวการแพทย์สารสนเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ให้แก่นักเรียนก่อนวัยเรียน เพื่อสำรวจความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ผ่านวิธี Scotch tape technique นำมาตรวจหาไข่พยาธิ อีกทั้งเพื่อรักษา ให้ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขศึกษา ตรวจติดตาม และป้องกันการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในโรงเรียน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ กับสุขภาพชุมชน (MTCM 201 Medical Parasitology with Community Health) ซึ่งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based learning เพื่อให้ผู้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ และทักษะการตรวจวินิจฉัยปรสิต ในการสำรวจ และติดตามการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ทักษะทางด้านสุขศึกษา และการทำงานเป็นทีม อันเป็นบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ชุมชน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784955450096449&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol