คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

Welcomed the delegation from The Singapore Health Technologies Consortium (HealthTEC.SG)
September 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน Medical Fair Thailand 2023
September 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

วันที่ 5 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี, อาจารย์ ดร.ปวเรศ อ่อนทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวรัตน์ เลิศจุฑาพร อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และชีวการแพทย์สารสนเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ให้แก่นักเรียนก่อนวัยเรียน เพื่อสำรวจความชุกของการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ผ่านวิธี Scotch tape technique นำมาตรวจหาไข่พยาธิ อีกทั้งเพื่อรักษา ให้ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขศึกษา ตรวจติดตาม และป้องกันการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในโรงเรียน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ กับสุขภาพชุมชน (MTCM 201 Medical Parasitology with Community Health) ซึ่งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based learning เพื่อให้ผู้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ และทักษะการตรวจวินิจฉัยปรสิต ในการสำรวจ และติดตามการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ทักษะทางด้านสุขศึกษา และการทำงานเป็นทีม อันเป็นบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ชุมชน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784955450096449&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol