ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอ่านสวน สำรวจใจ ใช้สติ ให้แก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2023)
พฤศจิกายน 29, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
ธันวาคม 1, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอ่านสวน สำรวจใจ ใช้สติ ให้แก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอ่านสวน สำรวจใจ ใช้สติ ให้แก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สำรวจกายและใจของตนเอง ผ่านการสัมผัสธรรมชาติและงานศิลปะ เสริมสร้างสมาธิและสติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคในอนาคต รวมไปถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับการสนับสนุนจากงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.828691399056187

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol