คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2
กุมภาพันธ์ 3, 2023
เทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2566 ณ ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์
กุมภาพันธ์ 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทยที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 โดยส่งมอบชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็วยี่ห้อ LEP-M Plus หมายเลขทะเบียน อย. 65-1-2-1-0001054 จำนวน 10,000 ชุด, ชุดทดสอบสิ่งปนเปื้อนบนวัสดุการแพทย์ (Contaminant detection kit for medical devices) หมายเลขทะเบียน อย. 65-1-3-2-0000584 จำนวน 10,000 ชุด และแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ หมายเลขทะเบียน อย. 73-1-6300023154 จำนวน 480 ขวด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และทดแทนการนำเข้า โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างระบบรองรับความมั่นคงทางการสาธารณสุขให้แก่ประเทศ กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.657707906154538

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol