คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมเยี่ยมชม บริษัท Fapon Biotech จำกัด ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

MUMT Football Champion Cup 2024 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน” คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
มกราคม 22, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 5 (X-Scope camp V)
มกราคม 30, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมเยี่ยมชม บริษัท Fapon Biotech จำกัด ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 23-26 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักวิจัย ร่วมเยี่ยมชม บริษัท Fapon Biotech จำกัด ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดทดสอบมาตรฐาน การศึกษา และวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบในระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาชุดทดสอบทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้คณาจารย์ และนักวิจัยบางส่วนได้มีโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติการในด้านกระบวนการผลิตเครื่องมือ และชุดทดสอบ ร่วมกับบริษัทฯ นับเป็นประโยชน์สำหรับการควบคุมคุณภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ของชุดทดสอบที่ผลิตโดยโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของคณะฯ ในอนาคตต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.862042622387731

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol