คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์
พฤศจิกายน 16, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น
ธันวาคม 21, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 30 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

และในเวลาเดียวกัน ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช อาจารย์ ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Z1A08wPS8GO09Ax-qhTG007H8mZWNMQ