คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
ธันวาคม 6, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Healthy Mahidol in New Normal : “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่”
ธันวาคม 23, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Dr. Hajime Takikawa Dean of the Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Prof. Dr.Kazuo Goto Chief of International Relationship committee, Prof. Dr. Koichi Suzuki Chief of Education, Asst. Prof. Dr.Taeko Sasai-Sakuma Chief of Physiology laboratory ในโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอกิจกรรม/โครงการที่จะทำร่วมกันในอนาคต ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคนิคการแพทย์ Teikyo University ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันไปเมื่อเดือนมกราคม 2564 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยร่วมกันรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5206596422688134