คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายเปิดกล้องส่องรังสี ประจำปีการศึกษา 2566 (MRToon 90’s Club)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
สิงหาคม 11, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในมหกรรมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (Uttaradit Green Fest 2023)
สิงหาคม 23, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายเปิดกล้องส่องรังสี ประจำปีการศึกษา 2566 (MRToon 90’s Club)

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2566 (MRToon 90’s Club) จัดโดยสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมองค์กร ความรู้ทางวิชาชีพ สถานที่สำคัญ รวมถึงบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการให้เวลาแก่นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทุกชั้นปีมีความสามัคคี สามารถทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีกิจกรรมฐานวิชาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ส่งต่อประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง, กิจกรรมฐานชั้นปี, กิจกรรมพิธีเทียน, กิจกรรมพี่พบน้อง, การแสดง Cover dance, การแสดงดนตรี และกิจกรรมสันทนาการ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ สนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่นที่คณาจารย์ รุ่นพี่ มอบให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.770181458240515
ขอขอบคุณภาพถ่าย : นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol